Innstiller på ny seriestruktur for kvinner

Innstiller på ny seriestruktur for kvinner

Forsiden / Kortnyheter

NFF – Styret i NFF innstiller på at dagens sluttspillsordning i Toppserien avvikles og erstattes med seriespill der lagene møter hverandre tre ganger.

På fotballtinget i 2019 ble en ny seriestruktur for toppfotball kvinner vedtatt med et betydelig flertall. På grunn av pandemien ble implementeringen utsatt til 2022. Etter oppstarten ble det reist kritikk mot deler av ordningen og et nytt utvalg, sammensatt av representanter fra Norges Fotballforbund (NFF) og Toppfotball kvinner (TFK), ble etablert for å evaluere ordningen og eventuelt foreslå justeringer på kort og lang sikt.

– Vi har lyttet til toppklubbene, og anbefaler til fotballtinget at sluttspillet i Toppserien avvikles, sier komiteleder og forbundsstyremedlem Jon Mørland.

– Seriekomiteen har vært opptatt av å komme frem til en struktur som optimaliserer sportslig utvikling og samtidig tar høyde for situasjonen i Norge når det gjelder økonomi, geografi, lagsgrunnlag og klubbenes behov. Vurderingen er blant annet at Toppserien ikke anbefales en økning til 12 eller 14 lag, og at 18 kamper blir et for lite kampantall, fortsetter han.

Komiteen har siden oppstarten i oktober gjennomført en bred høring blant aktuelle klubber, kretser, forbund og interesseorganisasjoner, og har på bakgrunn av dette anbefalt forbundsstyret å fremme endringsforslaget på tinget i mars.

– Våre vurderinger og anbefalinger skal bygge oppunder målsetningene om å gjøre klubbene konkurransedyktige på høyeste nivå internasjonalt, gjøre Toppserien til en arena for å utvikle internasjonale toppspillere og sørge for reell konkurranse i flere kamper, sier Mørland.

– Konkurransestrukturen er ryggraden i det vi driver med, så dette arbeidet må gjøres med stor grad av alvor. Det har vært viktig for oss å ikke glemme målsettingene vi har satt for ligaene våre. Vi må ha en modell som bygger opp om og helst forsterker Norges konkurransekraft. Samtidig er det flere ulike faktorer som spiller inn i den helhetlige utviklingen av kvinnefotballen, noe som må hensyntas. Vi mener vi har kommet frem til en løsning som ivaretar dette på en god måte nå. Men fordi kvinnefotballen utvikler seg i rasende fart, må arbeidet fortsette på ubestemt tid. Vi må rett og slett være på ballen, sier daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen.

I Toppserien er forslaget at dagens modell med sluttspill avvikles og erstattes med et seriespill der lagene møter hverandre tre ganger. Hjemmebanefordel i tredje kamp avgjøres ved loddtrekning etter et system som sikrer utjevning av antall hjemme/bortekamper. Dette gir 27 kamper. Vinneren etter 27 runder er årets seriemester, mens lag nummer 10 rykker ned i 1. divisjon. Lag nummer 9 spiller kvalifiseringskamp hjemme/borte etter trekning mot nummer 2 i 1. divisjon om plass i neste års Toppserie.

– Profesjonaliseringen av kvinnefotballen har nå kommet så langt at klubbene og spillerne har anledning til å spille flere kamper enn hva man historisk har gjort. Vår vurdering er også at Toppserien ikke er moden for en økning i antall lag, med bakgrunn i nåværende nivåforskjeller i serien. Derfor er det avgjørende at antall kamper kun økes under forutsetning av at antall lag ikke økes. Tatt i betraktning den generelle motstanden mot sluttspill i Toppserien, ser vi det ikke som nødvendig å beholde dette, så lenge elementene man antok skulle ha positiv effekt fortsatt ivaretas gjennom flere kamper mot jevnbyrdig motstand, sier han.

I 1. divisjon er forslaget at etter endt grunnspill (18 runder), deles divisjonen i topp fire og resterende seks. Det gjennomføres et sluttspill der topp fire spiller dobbel serie og resterende seks spiller enkel serie der hjemmebanefordel avgjøres ved loddtrekning.

Vinneren av sluttspillet topp fire rykker opp i Toppserien. Nummer 2 i topp fire-sluttspillet spiller kvalifiseringskamp hjemme/borte etter trekning mot nr. 9 i Toppserien. I sluttspillet om nedrykk spiller lag nummer 5-10 i grunnspillet i 1. divisjon mot hverandre en kamp, fem serierunder. Hjemmebane avgjøres ved trekning. Lagene tar med seg poeng og målforskjell oppnådd i grunnspillet. Lag nummer 9 og 10 rykker ned i 2. divisjon.

– Endringsforslaget medfører at det vil spilles 27 kamper i Toppserien og 24/23 i 1. divisjon. Antall kamper må samtidig sees i sammenheng med totalbelastningen på spillerne, som varierer mellom divisjonen basert på grad av profesjonalitet. Derfor mener vi det vil være til norsk fotballs beste å øke antallet kamper i Toppserien, mens det i 1. divisjon vil være uheldig med en tilsvarende økning. Høringssvarene viser også at 1. divisjonsklubbene i stor grad støtter en slik løsning, forklarer Mørland.

– Vi anbefaler også at arbeidet ikke avsluttes etter tinget i 2023, men fortsetter i året som kommer der spesielt den sportslige utviklingen vurderes. Vi er samstemte med klubbene om at det langsiktige målet er å øke antall lag på de to øverste nivåene slik at det blir en tradisjonell dobbel serie på sikt, i tillegg til den nye 2. divisjon bør evalueres og inkluderes i en fremtidig helhetlig vurdering, avslutter Mørland.

Arbeidet med spilleplanen vil starte umiddelbart. I tredje oppgjør vil noen lag få fire hjemmekamper, mens andre får fem. Dette avgjøres gjennom trekning.

Seriekomiteen består av følgende personer: 

Jon Mørland – Forbundsstyret (leder)
Nils Fisketjønn (NFF)
Ole Johan Aas (NFF)
Hege Jørgensen (TFK)
Ingvar Graffer (TFK)
Roar Vikvang (RBK)
Thomas Engen (Klepp)
Helge Jørgensen (krets)
Marianne Flaaten (krets)
Eskil Andreassen (TV2)

Kilde: fotball.no

ANNONSE

Sandnessjøen IL Fotball @ 2023