SIL Fotball Akademi informasjon 2023/24

SIL Fotball Akademi informasjon 2023/24

Fotball Xtra – Akademi er et ekstra fotballtilbud til gutter og jenter alderen 12-16 år (7-10.trinn), og skal gi deltakerne et godt fritidstilbud etter skolens undervisningstid.

Fotball Xtra – Akademi er et ekstra fotballtilbud til gutter og jenter alderen 12-16 år (7-10.trinn), og skal gi deltakerne et godt fritidstilbud etter skolens undervisningstid.

Forsiden / Nyheter

Sentrale faktorer på akademiet er aktivitet, skape gode vaner og holdninger, fair-play og skape selvstendighet og økt eierskap til egen utvikling. Aktiviteten følger NFFs og vår egen sportsplans retningslinjer for aldersgruppen.

Tilbudet er tilrettelagt for deltakere fra Herøy, Dønna og Leirfjord.

Det kommer til å bli gjeninnført fysisk og/eller teknisk testing to ganger i løpet av akademisesongen. For å gi deltakeren muligheten for å se egen fremgang i praksis og på den måten ta større eierskap til egen utvikling.

Innhold og omfang
SIL Fotball Xtra består i utgangspunktet av én fotballtrening per uke av 1,5 time. 

I tillegg til fotballtreningene vil det altså bli gjennomført fotballspesifikk fysisk testing og trening. Det åpnes for at dette kan bli utført på en av akademiøktene dersom det er vanskelig å få dette til utenom (hallkapasitet er en knapphetsfaktor). Det er selvsagt frivillig å være med på testingen.

Oppstart og dager 2023/24
Oppstart blir fredag 20. oktober.

Tidene vi ønsker å bruke er:

 • Fredag kl 1530-1700

NB! Så lenge det er mulig å være utendørs vil man være på Stamnes slik at alle aldersgruppene kan trene samtidig. Interesse og antall deltakere fra kommuner avhengig av ferge vil avgjøre tidspunkt når det blir behov for å dra inn i Helgelandshallen (det er ikke plass til alle samtidig der). Så det kan bli justering av tider uansett tilpasset fergerutene.

SIL Fotball Xtra følger i utgangspunktet skoleåret og skoleruta, men avsluttes i slutten av april når kampene begynner.

Sted
Stamnes Arena/Helgelandshallen. Helst ute, men inne når vær og klima ikke tilsier at det er en fordel å være ute (frost og snø).

Målgruppe
Spillere som er 12/13-15/16 år (7. til og med 10. klasse).

I 2023/2024 er tilbudet for gutter og jenter født 2008, 2009, 2010 og 2011.

Rutiner og fokusområder
Vi kommer til å ha fokus på følgende:

 • Gode holdninger
  • Beskjed ved forfall (vi bruker spond)
  • Være presis
  • God oppførsel og fair-play
  • Ta vare på og hjelp til med utstyr
  • Ta ansvar
 • Ferdighetsutvikling
  • Tilpasset spillernes modning og alder
  • SILs Sportsplan og NFFs skoleringsplaner som utgangspunkt (“Landslagsskolen” er sentral)
  • Økt fokus på egen utvikling

Utstyr
Alle spillere må ha:

 • Treningsklær etter værforhold
 • Fotballsko
 • Leggbeskytter
 • Vannflaske

Krav til deltakere
For spillere som ønsker å være med er følgende viktig:

 • Gode holdninger (oppmøte, være presis, god oppførsel)
 • Ha stor interesse for trening og egenutvikling

Vedtekter og økonomi
Se eget dokument

Solidaritetsfond
Sandnessjøen Idrettslag har et solidaritetsfond som skal sikre at ingen ekskluderes fra idrettsaktivitet grunnet økonomi. Les mer om dette her: https://www.facebook.com/photo?fbid=699778752150993&set=a.130719872390220

Påmelding
Det er nå mulig å melde seg på neste års akademi (2023/2024). 
Påmelding kan gjøres HER .  
Påmeldingsfrist for cupen er 29. september 2023. Akademiet tar løpende imot nye deltakere gjennom året.


Bjørn Terje Jenssen er kontaktperson ved eventuelle spørsmål. Kontaktinfo: telefon 90617415 eller e-post bt@silfotball.no

ANNONSE

Sandnessjøen IL Fotball @ 2023