Får vi til en jentedag på FFO?

Får vi til en jentedag på FFO?

Om det er over 10 jenter som vil være med, starter vi opp en ren jentedag på FFO på onsdager!

Om det er over 10 jenter som vil være med, starter vi opp en ren jentedag på FFO på onsdager!

Forsiden / Nyheter

FFO – Det er viktig at unge gutter og jenter er i daglig aktivitet. Ved å påvirke aldersgruppen 8-12 år håper vi å kunne påvirke barnas motoriske, mentale og sosiale beredskap. Målet er at barna er aktive og blir best mulig ut ifra den enkeltes forutsetning. I så måte er Telenor Xtra en viktig tilvekst til norsk fotball sin framtid. Samtidig stiller vi krav til kvalifiserte trenere, som er trygt forankret i barnefotballens verdier.

SIL ønsker å få i gang en ren jentedag

Dersom vi klarer å få til minst 10 jenter på FFO, onsdager, er dette noe vi vil tilby fast fremover, sier sportssjef Bjørn Terje Jenssen. Forhåpentligvis så har vi fått nok påmeldte til at vi kan starte med JenteFFO onsdag 01.11 sa vi for en stund siden – det fikk vi ikke til, men vi gir ikke opp!

Vi vil veldig gjerne ha jentene med på FFO, så vi ønsker å tilby følgende; 
3 onsdager med gratis “prøveprosjekt” som vi håper ender i påmelding på FFO. Kom på FFO de tre onsdagene, sjekk om dette er noe du kan tenke deg å være med på. Onsdagene 29.11, 06.12 og 13.12 så ønsker vi deg velkommen til oss. 
Meld på via lenken under, dette er uforpliktende nå, bare for at vi skal kunne ha en oversikt. 
Den lille bakdelen er at vi må/bør ha 10 stk påmeldte for at opplegget skal bli best mulig. Vi setter en påmeldingsfrist til mandag 27.11 – så har vi litt tid å planlegge og informere dere om det blir eller ikke. 
Så tar vi imot all den hjelpen vi kan få med å spre dette ut til alle som kan være aktuelle for dette tilbudet 🙂 

For å være med på FFO koster det kr 600,- pr mnd (inkludert kost) for en dag i uken. FFO  mellom 13.00-16.30 og følger skoleruten i Alstahaug Kommune, og er på Klubbhuset ved Stamnes, fotballøkten holdes på  Stamnes Arena eller Helgelandshallen ut ifra årstiden. 
Det er mulig å bestille en utstyrspakke fra Telenor Xtra. Se link under hva pakken inneholder og for bestilling

Se her hva de får

FFO har vært en stor suksess, men det er flest gutter

Telenor er stolt over å være hovedsamarbeidspartner for Telenor Xtra, et landsomfattende fotballtilbud etter skoletid – fotballfritids ordning (FFO).

Kvalitet i barnefotballen er med på å skape trivsel og utvikling blant de unge. På sikt vil
dette også påvirke kvaliteten i toppfotballen. Telenor Xtra gir et godt og kvalitetssikret tilbud til barna etter skoletid som vil komme fotballen og samfunnet for øvrig til gode.

Satsningen på FFO er en viktig bærebjelke i NFF`s satsing på barne- og ungdomsfotball
fremover.

Har du spørsmål ang FFO så ta kontakt med Bjørn Terje; bt@silfotball.no eller tlf 90617415

ANNONSE

Sandnessjøen IL Fotball @ 2023