Nytt tilbud til eliteserieklubbene

Nytt tilbud til eliteserieklubbene

Klubbene i Eliteserien kan nå melde inn VAR-situasjoner til et nyopprettet utvalg.

Klubbene i Eliteserien kan nå melde inn VAR-situasjoner til et nyopprettet utvalg.

Forsiden / Kortnyheter

Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball har en felles målsetting om å forbedre og utvikle VAR, både som verktøy for dommerne og for publikumsopplevelsen på stadion. NTF har i den forbindelse ønsket å etablere et uavhengig utvalg som forsterker dette læringsarbeidet fremover.

I samarbeid med NFF er det nå satt ned et utvalg som har erfaring fra ulike roller i fotballen, noe som vil belyse VAR fra perspektivene til en spiller, en trener og en dommer. Etter hver runde kan klubbene melde inn VAR-situasjoner som de ønsker at bør diskutere nærmere. Hensikten med utvalget er å øke kunnskapen om hvordan VAR benyttes og bidra til økt intern forståelse og læring i klubbene. Utvalgets arbeid skal ikke være en offisiell fasit eller på noen måte overprøve dommermiljøet, men bidra til god kommunikasjon og diskusjoner mellom dommerstanden og klubbene.

– Dette er et godt tiltak som vil bidra til økt forståelse for både bruken av VAR og dommerrollen. Det er fint å få andre perspektiver på vår rolle og bruken av VAR. Så håper jeg at klubbene er flinke til å melde inn slik at vi får en diskusjon og en åpenhet rundt hvordan både spillere, trenere og dommere tenker rundt gitte situasjoner, sier dommersjef Terje Hauge.

Sportssjefen i NTF er også fornøyd med å ha fått på plass utvalget.

– Det er ikke like glassklart for alle hvordan VAR benyttes i ulike situasjoner eller hvor lista ligger for å ta i bruk verktøyet. Dette er et godt tilbud til klubbene som vi i NTF har tro på vil være med på å øke kunnskapsnivået og heve debatten rundt enkeltsituasjoner. Jeg er glad vi fikk på plass dyktige folk i utvalget, alle sitter med masse erfaring. Jeg er sikker på at de vil bringe nyttige perspektiver og spørsmål inn i diskusjonene, sier Erik Hoftun.   

Utvalget består av følgende representanter:

Jon Skjervold tidligere toppdommer
Jostein Grindhaug tidligere topptrener
Tom Høgli tidligere toppspiller
Roar Johansen NFF, utvalgets sekretær

Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball har en felles målsetting om å forbedre og utvikle VAR, både som verktøy for dommerne og for publikumsopplevelsen på stadion. NTF har i den forbindelse ønsket å etablere et uavhengig utvalg som forsterker dette læringsarbeidet fremover.

I samarbeid med NFF er det nå satt ned et utvalg som har erfaring fra ulike roller i fotballen, noe som vil belyse VAR fra perspektivene til en spiller, en trener og en dommer. Etter hver runde kan klubbene melde inn VAR-situasjoner som de ønsker at bør diskutere nærmere. Hensikten med utvalget er å øke kunnskapen om hvordan VAR benyttes og bidra til økt intern forståelse og læring i klubbene. Utvalgets arbeid skal ikke være en offisiell fasit eller på noen måte overprøve dommermiljøet, men bidra til god kommunikasjon og diskusjoner mellom dommerstanden og klubbene.

– Dette er et godt tiltak som vil bidra til økt forståelse for både bruken av VAR og dommerrollen. Det er fint å få andre perspektiver på vår rolle og bruken av VAR. Så håper jeg at klubbene er flinke til å melde inn slik at vi får en diskusjon og en åpenhet rundt hvordan både spillere, trenere og dommere tenker rundt gitte situasjoner, sier dommersjef Terje Hauge.

Sportssjefen i NTF er også fornøyd med å ha fått på plass utvalget.

– Det er ikke like glassklart for alle hvordan VAR benyttes i ulike situasjoner eller hvor lista ligger for å ta i bruk verktøyet. Dette er et godt tilbud til klubbene som vi i NTF har tro på vil være med på å øke kunnskapsnivået og heve debatten rundt enkeltsituasjoner. Jeg er glad vi fikk på plass dyktige folk i utvalget, alle sitter med masse erfaring. Jeg er sikker på at de vil bringe nyttige perspektiver og spørsmål inn i diskusjonene, sier Erik Hoftun.   

Utvalget består av følgende representanter:

Jon Skjervold tidligere toppdommer
Jostein Grindhaug tidligere topptrener
Tom Høgli tidligere toppspiller
Roar Johansen NFF, utvalgets sekretær

ANNONSE

sandnessjoen

E-post: bt@silfotball.no     Telefon: 90 61 74 15     Kontakt oss

Besøksadresse: Prestmarkveien 67, 8800 Sandnessjøen
Postadresse: Prestmarkveien 67, 8800 Sandnessjøen