11. Kompetanse og utdanning

Klubbhåndboka 11. Kompetanse og utdanning
by admin

Kompetanse og utdanning og er et veldig viktig satsningsområde for SIL Fotball. Dette gjelder både for ledere, trenere, dommere og øvrige roller der kompetanse er avgjørende.

Klubbens aktivitetsomfang skaper behov for svært mange frivillige som bekler ulike funksjoner. Jo bedre kvalifiserte disse er, desto bedre fotballaktivitet vil klubben kunne tilby barn og ungdom, jenter som gutter. Kriteriene for utdanning/kompetanse i kvalitetsklubbsystemet gir klubben føringer. Som kvalitetsklubb skal vi til enhver tid jobbe for å være innenfor disse kravene for kompetanse, og at vi har god kompetanse i nøkkelroller.

NFF har en rekke utdanningstilbud. Som klubb ønsker vi å tilrettelegge at klubbens ledere, trenere, dommere og øvrige tillitsvalgte får den kompetansen vervet krever.

SIL Fotball har lagd en utdanningsoversikt som til enhver tid gir oversikt over kompetansenivå på klubbens ledere, trenere og øvrige.  Det gir også et godt utgangspunkt for vår jobb med å hele tiden planlegge og tilrettelegge fremtidig skolering av ledere/trenere med manglende kompetanse eller de som vil øke sin kompetanse.

11.1 Lederkurs

Lederkompetanse er avgjørende for god styring av klubben. Mange har erfaring fra lederjobber i sine private jobber, noen har lederutdanning og noen har liten eller ingen erfaring som ledere. Alle kan gjøre en god jobb som leder av en fotballklubb.

NFFs fire lederkurs (FL1, FL2, FL3 og FL4) inneholder sentrale kompetanseområder for ledernivået i en klubb. Her er flere års erfaring samlet og framstilt for ledelsen i en klubb. Kompetansen man tilegner seg, sikrer en mer interessant arbeidshverdag for den frivillige med økt forståelse for lederrollene. Bildet under gir litt informasjon om de fire lederkursene NFF tilbyr.

På denne linken kan du også lese mer om NFFs lederutdanninger: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/leder/

Sandnessjøen IL er en Kvalitetsklubb på nivå 2. Det krever at alle i klubben sitt styre skal ha minimum FLK 1 og flertallet i styret skal ha FLK 2.

11.2 Trenerkurs

Trenerkompetanse er et av SIL Fotballs og NFFs viktigste satsingsområder. Dyktige trenere er avgjørende for kvaliteten på aktivitetene. En god trener er både en god leder og har fotballfaglig innsikt. SIL Fotball ønsker til enhver tid å være innenfor de kompetansekrav som gjelder for klubben i kvalitetsklubb-prosjektet. SIL Fotball ønsker også at alle trenere i klubben har formell kompetanse. SIL Fotball ønsker dermed kontinuerlig å tilrettelegge for at trenere får tilbud og har muligheten til å ta trenerkurs. NFFs trenerstige er:
  • Grasrottreneren
  • UEFA B-lisens
  • UEFA A-lisens
  • UEFA Pro-lisens
I tillegg til dette er det både egne kurs for keepertrenere og for spillerutviklere. Bildet under viser de ulike trenerkurs som NFF tilbyr og i hvilken rekkefølge disse kan tas.

Her kan du også lese mer om NFFs trenerkurs: https://www.fotball.no/trener/

Her kan du lese om oppbygningen og innholdet i NFF Grasrottreneren: https://www.fotball.no/trener/grasrottrener/nff-c–lisensutdanningen/  

Sandnessjøen IL er en Kvalitetsklubb på nivå 2. Det krever at våre trenere har:

Barnefotball 6-12 år

En trener pr. lag med minimum ett delkurs fra NFF Grasrottreneren (Grasrottrener 1)

Ungdomsfotball 13-19 år

En trener pr. lag med minimum to delkurs fra NFF Grasrottreneren (Grasrottrener 1 og 3)
En trener pr. årskull, også pr. kjønn, med minimum hele NFF Grasrottreneren 

11.3 Dommerkurs

På kretsnivå og lokalt arrangeres rekrutteringsdommerkurs tidlig i januar hvert år. Norges Fotballforbund etablerte før sesongen 2015 egen dommerskole – NORCORE (Norway Centre Of Refereeing Excellence). Denne dommerskolen består av fem trinn. Her finner du informasjon og aktuelle saker om alle trinnene i NFFs dommerskole NORCORE: https://www.fotball.no/dommer/norcore/