9. Informasjon/kommunikasjon

Klubbhåndboka 9. Informasjon/kommunikasjon
by admin

Klubben og NFF har en rekke informasjonskanaler og møter for å informere om klubbens virksomhet og aktivitet.

De viktigste er som følger:

Hjemmeside, sosial medier og andre viktige informasjonskanaler

Møter

  • Klubbmøter: Møte med hele organisasjonen i SIL Fotball
  • Trenermøte/trenerforum: Møte med sportssjef, sportslig koordinator barnefotball, trenerutvikler og klubbens trenere.
  • Foreldremøter. Møte med trenere og lagenes foreldre.
  • Lagledermøter. Møte med klubbens utstyrsansvarlige og lagenes utstyrsansvarlige/lagledere
  • Foreldrekontaktmøter. Møte med styret og lagenes foreldrekontakter
  • Oppstartsmøter: Møte med rekrutteringsansvarlig og foreldre til spillere nye kull